Story

Ngộ

Dạo này thấy nhiều cái ngộ.

Ngộ

Story

Đầu tư an toàn thông tin thế nào cho đúng?

thái: Đầu tư an toàn thông tin thế nào cho đúng?

Đầu tư an toàn thông tin thế nào cho đúng?

Story

Bear boy

Vô tình thấy hình này trên pbfcomics.com. Bàn 1 xíu.

Bear boy

Web

Offline-First trong Modern Web

"Web" và "Online" là gần như là 2 khái niệm đi liền với nhau. Nhưng gần đây xu thế mới trong thế giới web còn tồn tại 1 khái niệm nữa là công nghệ web offline, offline-first.

Offline-First trong Modern Web

Javascript

Javascript - Thư viện Vizualization

Các thư viện Vizualization trên Js

Javascript - Thư viện Vizualization

Web

Nodejs - Backend Development Bookmarks

Nhiều bạn hỏi, tôi note lại một số bài viết hữu ích về nodejs backend, từ các hướng dẫn cài đặt, npm, database, các frameworks, socket, security, testing, ... tất tần tật để có thể dễ dàng tra cứu. Danh sách này cũng có thể nói gần như overview được hết các kiến thức về Nodejs backend.

Nodejs - Backend Development Bookmarks

Story

Year In Review [2015]

Năm qua thiệt dài, làm thiệt nhiều, thiệt siêng, đôi lúc cũng lười vô tội vạ, được nhiều, mất nhiều, tổng kết lại vài thứ trong năm qua.

Year In Review [2015]

Javascript

Unit test và Function test

Một hoạt động mang tính sống còn trong các dự án sản xuất hoặc gia công phần mềm, đó là kiểm thử phần mềm (testing).

Unit test và Function test