Javascript

Javascript Weekly #5

Preact cho những ai muốn sử dụng các chức năng core của React chỉ với 3KB, Angular 2 ra mắt với nhiều tính năng mới, học D3.js, bài viết cực hay và chi tiết về "this" trong Javascript trong các trường hợp.

Javascript Weekly #5

Project

saveto.co cập nhật: tự động tag, hỗ trợ ảnh GIF

saveto.co vừa được cập nhật, hỗ trợ chia sẻ ảnh ảnh động và tự động gán nhãn tag với một số nội dung.

saveto.co cập nhật: tự động tag, hỗ trợ ảnh GIF

Javascript

Javascript Weekly #4

React và ES6 vẫn là các chủ đề đang được quan tâm. Javascript Weekly tuần này có gì hot?

Javascript Weekly #4

Dev

Hướng dẫn quản trị Xenforo

Hướng dẫn quản trị diễn đàn Xenforo. Trích từ tài liệu hướng dẫn sử dụng SHTP Forum.

Hướng dẫn quản trị Xenforo

Dev

Atom power-mode

Atom power-mode

Atom power-mode

Javascript

Webfont.js - Web Font Loader

Web Font Loader (webfont.js)

Webfont.js - Web Font Loader

Javascript

JavaScript Weekly #3

V8, modern JavaScript, WebAssembly tại sự kiện Google I/O, các chức năng Promises, Async và Await ES6 và ES7 sẽ giải quyết vấn đề "Callback Hell" như thế nào, React, ... Có gì mới trong #3 này?

JavaScript Weekly #3

News

Từ Java sang Node - the PayPal story

Câu chuyện của Paypal khi chuyển nền tảng từ Java sang Node.js

Từ Java sang Node - the PayPal story