Project

saveto.co cập nhật giao diện, trend, share và bình luận

saveto.co vừa cập nhật hệ thống, nâng cấp một ít giao diện, cho phép hiển thị trực tiếp meta image từ URL.

saveto.co cập nhật giao diện, trend, share và bình luận

Topic Modeling: Tìm chủ đề cho tập văn bản bài viết

Câu hỏi: Với số lượng bài viết lớn như vậy (hơn 28,000 bài viết), bạn hãy tìm cách nào đó để nhóm các bài viết theo những chủ đề khác nhau. Bạn hãy đề xuất một phương pháp để có thể đặt tên cho từng chủ đề một cách hợp lý nhất. Kết quả công ty A mong đợi sẽ là một file dạng csv gồm 2 cột: cột 1 là tên bài báo, cột 2 là tên chủ đề tương ứng.

Topic Modeling: Tìm chủ đề cho tập văn bản bài viết

Data

Tìm hiểu về dữ liệu trong thể thao hiện đại

Tìm hiểu về dữ liệu trong thể thao hiện đại. Một trong những câu trả lời cho câu hỏi: Dân hệ thống thông tin thì làm gì?

Tìm hiểu về dữ liệu trong thể thao hiện đại

Javascript

8 điều React.js beginner nên biết

Mình bắt đầu nghiên cứu và sử dụng React.js một thời gian. Phải nói React và React Native là một trong nghệ của tương lai, sẽ phát triển mạnh.

8 điều React.js beginner nên biết

Chạy vnTokenizer trên môi trường Apache Spark

vnTokenizer là công cụ chuyên dùng tách từ, gán nhãn từ loại cho tiếng Việt, của tác giả Lê Hồng Phương. vnTokenizer được viết bằng Java, có thể sử dụng như Tools Command Line hoặc Programming.

Chạy vnTokenizer trên môi trường Apache Spark

Javascript

React + Redux cơ bản - Phần 1: Component, JSX, Props & State

Mình sẽ dành 1 chuỗi bài để viết về React, kết hợp với mô hình Redux, sử dụng Webpack để đóng gói và kết hợp với Sails.js để làm RESTful API Server.

React + Redux cơ bản - Phần 1: Component, JSX, Props & State

News

Một nhà lý luận phê bình

PV: Anh nghĩ thế nào về tác phẩm B của nhà thơ F?

Một nhà lý luận phê bình

News

Quét lá đa

TTCT - Luân chuyển thường là gắn với, hoặc để sau này, đảm nhiệm một chức vụ cao hơn, quan trọng hơn. Theo một nghĩa không chính thức, luân chuyển đồng nghĩa với thăng tiến.

Quét lá đa