Javascript

Javascript Weekly #8

Javascript Weekly #8 với các bài viết: React Native có mặt trên Ubuntu, JS góp mặt vào IoT với việc điều khiển các mạch máy tính thông minh, song song hoá tính toán với GPU, ...

Javascript Weekly #8

News

Thuyết âm mưu về lý do con người thích mèo

Con người có tự do lựa chọn hay chúng ta chỉ là những con rối bị ký sinh trùng giật dây?

Thuyết âm mưu về lý do con người thích mèo

Project

Parse Stack

Parse Server is an open source version of the Parse backend that can be deployed to any infrastructure that can run Node.js.

Parse Stack

News

Sự cố Vietcombank, một góc nhìn kỹ thuật

Bài viết gốc đăng tại VnSecurity

Sự cố Vietcombank, một góc nhìn kỹ thuật

News

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Javascript

Create React apps: công cụ generate React chính thức từ Facebook, không cần cấu hình.

Facebook ra mắt công cụ mới Create React App - generate ra React starter project.

Create React apps: công cụ generate React chính thức từ Facebook, không cần cấu hình.

Javascript

Javascript Weekly #7

Javascript Weekly #7 tuần này: giới thiệu HyperTerm - Command Line mạnh mẽ dựa trên công nghệ của Web, Node.js, Howler.js là một thư viện Audio nhiều tính năng, hay cách xây dựng ứng dụng Desktop sử dụng Electron và React, khám phá 2 chức năng mới trong ES6, ...

Javascript Weekly #7