Project

Project

Update saveto.co: tìm kiếm và gắn tag link

Hiện saveto.co vừa được nâng cấp, các URL được bookmark trên hệ thống hiện có thể được tìm lại thông qua từ khóa, từ khóa được nhập trực tiếp vào thanh URL.

Update saveto.co: tìm kiếm và gắn tag link

Project

saveto.co nâng cấp chức năng note

Hệ thống service saveto.co dùng để share và shortener URL, home for the best link in the internet.

saveto.co nâng cấp chức năng note

Project

jsLab.xyz

jsLab.xyz

jsLab.xyz

Project

Github project - Bruteforce Database - Password dictionaries

A Password dictionaries for hacking, bruteforce, testing ...

 Github project - Bruteforce Database - Password dictionaries

Project

Hệ thống tra cứu, hỗ trợ chọn trường xét tuyển đại học online 2015

Khác với mọi năm, năm nay thí sinh biết điểm trước và chọn trường sau. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường đại học. Kết quả xét tuyển không chỉ phụ thuộc vào việc điểm thi của thí sinh phải cao hơn điểm sàn quy định cho nguyện vọng này, mà còn phụ thuộc vào việc có bao nhiêu thí sinh khác cũng đăng ký nguyện vọng 1 giống mình. Nếu nhiều thì sinh cùng đăng ký, ai điểm cao hơn sẽ trúng tuyển. Thí sinh có thể theo dõi tình hình hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành/trường mình đăng ký được cập nhật hàng ngày để quyết định rút hồ sơ để đăng ký nguyện vọng khác ở trường khác nếu thấy không có khả năng đỗ.

Hệ thống tra cứu, hỗ trợ chọn trường xét tuyển đại học online 2015

Project

Github Project - Feedback Social Platform

Feedback Social is platform free for all to feedback, preview, complain,... about everything. They can get for supports from community about that.

Github Project - Feedback Social Platform

Project

Github project - DCrawler - Crawler System base on Nodejs and MongoDB

DCrawler is Nodejs Crawler, multi-module-spider, jQuery query page content, multi thread support. Design by Van-Duyet Le (@lvduit), one of module for my DSS Project.

Github project - DCrawler - Crawler System base on Nodejs and MongoDB