News

News

Google ra mắt Project Shield

Hiện tại Google đã ra mắt chính thức dịch vụ Project Shield

Google ra mắt Project Shield

News

Đâu là lợi thế cạnh tranh của người Việt?

Trong buổi trò chuyện đầu năm với chúng tôi, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, đã tới lúc nên nhìn nhận, coi những giá trị di sản văn hóa phi vật thể như tính cách của người Việt cũng chính là tài nguyên phát triển.

Đâu là lợi thế cạnh tranh của người Việt?

News

13.5TB - Yahoo ra mắt bộ Dataset cực lớn cho lĩnh vực máy học

Yahoo Labs đã tung ra nhiều loại bộ dữ liệu khác nhau cho những ai nghiên cứu trong lĩnh vực máy học (Machine Learning). Các bộ dữ liệu này chủ yếu được thu thập từ các dịch vụ của Yahoo, như thông tin hoạt động người dùng, dữ liệu đồ thị, ảnh đã gán nhãn, ngôn ngữ tự nhiên, tin nhắn, tương tác mạng xã hội, tương tác tin tức ... từ Yahoo News, Yahoo Sports, Yahoo Finance, Yahoo Movies, ...

13.5TB - Yahoo ra mắt bộ Dataset cực lớn cho lĩnh vực máy học

News

thái: Nguyễn Anh Tuấn

thái: Nguyễn Anh Tuấn

thái: Nguyễn Anh Tuấn

News

sitemap.duyetdev.com

sitemap.duyet.net được release nhằm mục đích là 1 global sitemap, tương lai sẽ có chức năng tự động scan cross-domain và tự sắp xếp lại hệ thống sitelink.

sitemap.duyetdev.com

News

Google Big Data Meetup in Saigon

Felipe Hoffa is a US-based Big Data Developer Advocate of Google.

Google Big Data Meetup in Saigon

News

Người Nhật và triết lý giáo dục không trường chuyên lớp chọn

Báo cáo World Top 20 xếp hạng các nền giáo dục thế giới công bố năm 2013 cho thấy, hệ thống giáo dục Nhật đứng đầu thế giới với tất cả các cấp học.

Người Nhật và triết lý giáo dục không trường chuyên lớp chọn

News

Google has a new logo, seriously

Google có Logo mới

Google has a new logo, seriously