Javascript

Javascript

Nodejs - Là gì? Ăn được không?

Node.js là 1 nền tảng (platform) chạy trên môi trường V8 Javascript runtime. Node.js cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng có tính mở rộng cao sử dụng Javascript trên server. Và vì được porting từ C nên về mặt tốc độ xử lý thì khá nhanh.

Nodejs - Là gì? Ăn được không?

Javascript

Sử dụng ExpressJS để hiển thị nội dung file HTML

Trong ExpressJs có 1 cách cực kì đơn giản để gửi file HTML đến trình duyệt là sử dụng phương thức: res.sendfile(), tác dụng của nó là đọc nội dung file .html rồi gửi nội dung đến trình duyệt, giúp chúng ta có thể hiển thị nhanh nội dung trang, hoặc trang tĩnh nào đó.

Sử dụng ExpressJS để hiển thị nội dung file HTML

Javascript

AngularJS and SEO - pre-render content on the server

The simple way to make this content SEO-friendly is to pre-render data on the server and then allow angular to do it's job on the client.

AngularJS and SEO - pre-render content on the server

Javascript

Cú pháp jQuery selector

Selector là một chuỗi ký tự cho phép chỉ định chính xác element trên tài liệu html. Gọi hàm $(<selector>) để jQuery trả về cho bạn một jQuery object. Object này chứa những hàm cung cấp bởi jQuery và mảng chứa DOM node tìm thấy bởi selector.

Cú pháp jQuery selector

Javascript

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 3

Ở phần 1 của bài viết này, chúng ta đã biết cách xây dựng Flappy Bird Clone đơn giản. Phần 2 đã bổ xung thêm một số hiện ứng và âm thanh. Trong phần cuối cùng của bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm 1 số thành phần khác để hoàn chỉnh game của chúng ta. Bắt đầu nào!

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 3

Javascript

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 2

Trong phần 1 của chuỗi bài viết về cách viết 1 game Flappy Bird Clone, chúng ta đã làm được 1 bộ khung tương đối đơn giản, nhưng nó vẫn còn thiếu nhiều thứ. Trong phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm các hiệu ứng cho chú chim của chúng ta thêm phần ức chế.

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 2

Javascript

[jQuery] Jquery Back Button - Tạo nút back bằng jQuery

Jquery Back Button làm việc giống như nút Back trên trình duyệt, nó sẽ chuyển bạn đến trang trước đó.

[jQuery] Jquery Back Button - Tạo nút back bằng jQuery

Javascript

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 1

Flappy Bird của anh Đông Nguyễn hiện đang là 1 game khá hot tại thời điểm này, với top của 2 kho ứng dụng lớn nhất hiện nay. Nhưng do một số áp lực, Flappy Bird đã bị tháo khỏi 2 kho ứng dụng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 số bước cơ bản để viết được 1 game flappy bird đơn giản cho riêng mình chỉ với 65 dòng code Javascript trên thư viện Phaser Framework.

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 1