Javascript

Javascript

Sao lại là Node.js/Javascript?

Hàng năm, Stack Overflow đều có 1 cuộc khảo sát trên hàng trăm nghìn Developers thông qua các dịch của mình. Năm nay có 56,033 coders trên 173 nước trên thế giới tham gia khảo sát. Kết quả của các khảo sát này cho ta cái nhìn tổng quan và đúng đắn nhất về development trong năm qua.

Sao lại là Node.js/Javascript?

Javascript

Detect robots in koa

Plugin cho KoaJs, nhận diện crawler bot

Detect robots in koa

Javascript

function* và yield trong Javascript generator function

function* giúp khai báo 1 generator function, trả về 1 Generator object. Với chức năng mới này, hàm có thể dừng thực thi bất cứ thời điểm nào, đợi async chạy xong, xong tiếp tục thực thi.

function* và yield trong Javascript generator function

Javascript

copy.js - simple copy text to clipboard in the browser

Simple copy to clipboard. No Flash.

copy.js - simple copy text to clipboard in the browser

Javascript

Nodejs - đọc file package.json

Đọc file package.json giúp ta lấy được một số thông tin của project, như: tên project, version, danh sách các package, ...

Nodejs - đọc file package.json

Javascript

Nodejs - Mã hóa mật khẩu

Mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào database là 1 chuyện bắt buộc phải làm đối với bất cứ 1 website nào. Không riêng gì ai, Nodejs cũng hỗ trợ khá nhiều thư viện để hỗ trợ việc mã hóa này.

Nodejs - Mã hóa mật khẩu

Javascript

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn Frontend Developer.

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn Frontend Developer.

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn Frontend Developer.

Javascript

Javascript - Thư viện Vizualization

Các thư viện Vizualization trên Js

Javascript - Thư viện Vizualization