Javascript

Javascript

JavaScript Weekly #1

Từ nay, blog sẽ có thêm mục mới JavaScript Weekly, cập nhật và tổng hợp hàng tuần về Javascript/Nodejs. Mở đầu tuần đầu tiên này có gì mới?

 JavaScript Weekly #1

Javascript

console.log() nâng cao

Là một lập trình viên Javascript/Nodejs, ắt hẳn ai cũng đã quen với các hàm `console.*` để debug. Nay tôi xin giới thiệu các tính năng cách sử dụng hay và ít được biết đến của các hàm `console.*` này.

console.log() nâng cao

Javascript

Giới thiệu Koa.js

Về Node.js, ắt hẳn mọi người đều đã quá quen với Expressjs. Nên nay tôi giới thiệu một framework mới cũng khá hay, hiệu năng cao và dễ sử dụng KoaJs

Giới thiệu Koa.js

Javascript

Ra mắt Node.js v6.0.0

Ra mắt Node.js v6.0.0

Ra mắt Node.js v6.0.0

Javascript

Awesome functional programming in JavaScript

A curated list of awesome functional programming in JavaScript

Awesome functional programming in JavaScript

Javascript

Deploy production Node.js với PM2 và Nginx

Cách cài đặt và triển khai production Node.js project với Nginx và PM2.

Deploy production Node.js với PM2 và Nginx

Javascript

ES6 có gì mới?

ES6 là phiên bản mới nhất của bộ tiêu chuẩn ECMAScript. ES6 ra mắt giữa 2015 với rất nhiều những tính năng mới lạ, và cần thiết đối với sự phát triển chóng mặt của Javascript trong những năm gần đây. Cụ thể ES6 sẽ có những điểm mới nào nổi bật?

ES6 có gì mới?

Javascript

calc.js - evaluate expressions for Math

Flexible expression parser and offers an integrated solution to work with numbers, big numbers, complex numbers, units, and matrices. Powerful and easy to use.

calc.js - evaluate expressions for Math