Tôi là Duyệt

[Slide] Build simple data pipeline for ETL and data aggregation on AWS

The goal of this document is develop a simple data pipeline for ETL and data aggregation.
Mình vừa có một chút chia sẻ ngắn về xây dựng Data Pipeline trên AWS, phục vụ cho ETL và Data Aggregation. xin phép chia sẻ slide tại đây.

Nếu không xem được vui lòng download theo link sau: https://talk.duyet.net/data-pipeline-aws/design-datapipeline-aws.pdf