[Khảo sát]

Cảm ơn mọi người đã theo dõi từ trước đến giờ, nhiều bạn đã email và inbox.

Bây giờ không có nhiều thời gian nhưng có nhiều topic muốn viết, mình muốn ưu tiên chủ đề mọi người quan tâm nhiều hơn. Do đó mình làm 1 khảo sát đơn giản sau, để quyết định chủ đề tiếp theo sẽ viết là gì?

Related