Atom power-mode

Thấy cái này đang Trend trên Atom IDE, cho cảm giác thật là "Power-Mode" :v  như này đây:


Cài đặt thông qua Atom package installer. Kích hoạt bằng tổ hợp Ctrl-Alt-O hoặc Command Panel > Activate Power Mode: Toggle

Related