Tôi là Duyệt

Tài chính: khác biệt

Với mỗi 10 đồng làm được

  • Người Bắc: ăn 5 đồng, để dành 5 đồng.
  • Người Trung: ăn 2 đồng, để dành 8 đồng.
  • Người Nam: ăn 12 đồng, nợ -2 đồng.

Tp. Hồ Chí Minh được xem là nơi phát triển kinh tế bậc nhất. Người Nam cũng là những người kiếm tiền rất giỏi, chính do cái nợ đó là yếu tố họ thúc đẩy làm việc liên tục và hiệu quả. Ở đây tôi không nói quan điểm tiêu xài phung phí mà không tích cóp, quỹ dự phòng - làm rồi xài, xài rồi nợ.

Người cần kiệm 10 năm, 20 năm, mua được miếng đất hay cái nhà. Chết rồi hết. Tiền muốn đẻ thêm nhiều tiền thì phải biết cách đầu tư. đầu tư vào mua xe, mua nhà, bạn bè, sức khỏe và các mối quan hệ.

Ở Mỹ cũng vậy: nhà, xe, … đều nợ nhà băng. Đây chính là điểm thúc đẩy nền kinh tế đi lên.

Thẻ Visa từ đó mà ra đời, thúc đẩy tiêu xài, “ghi nợ” càng nhiều càng tốt.