Tôi là Duyệt

Chuyện giao tiếp

Mỗi ngày tôi nhận khoảng cả chục message inbox, đã gặp rất nhiều trường hợp, đại loại như chỉ hỏi: alo, ê rảnh không, ê có online không, help … rồi im luôn.

Nên bỏ ngay mấy kiểu hỏi sau:

- Alo

- Ê, Duyệt.

- Ê, có online không?

- Ê, giúp cái

- Ê, help

Có online thì chắc chắn sẽ thấy. Nếu không hỏi làm gì? Giúp cái gì thì nói ngay.

- Anh có bận hơm?

(Câu này copy từ bài của anh Karmi Phúc, rất tâm đắt). Nếu không bận thì trần truồng rất kì, ai cũng biết. Sự thực là ai cũng bận, nhưng độ ưu tiên của mỗi việc sẽ mỗi khác. Trai nhắn tin thì đọc nốt mấy bài báo cũng chả sao. Gái nhắn tin thì sốt sắng chăm sóc liền.

Muốn nhờ người khác cái gì thì chào rồi vào thẳng vấn đề luôn. Bận thì lúc nào cũng bận nhưng đều có độ ưu tiên của nó. Chào như kiểu trên rất dễ gây khó chịu. Giúp thì mình nhất định sẽ giúp hết nếu có thể, tùy vào lúc đó mình có điều kiện không.

Nói thì không định nói ra, nhắc thì mấy bạn chạm tự ái giãi nãy, không thèm inbox nữa thì tội!