Tôi là Duyệt

Đường tới trường - Bản Sáng

Băng qua gần 32 km - 5 tiếng đồng hồ để đến trường. Tôi không biết nói gì hơn. Chỉ mong làm được gì đó giúp các em …