Miễn phí 10$ VPS tại Digital Ocean

Digital có chương trình Refer, bất cứ tài khoản mới nào được đăng ký qua giới thiệu của mình sẽ được 10$ vào tài khoản.

Với 10$ này bạn có thể sử dụng VPS tại đây 2 tháng miễn phí với cấu hình vừa đủ cho site cá nhân.

Đăng ký tại đây.


Related