Kinh nghiệm

Kinh nghiệm 9/10 cho thấy:
  • Trước 1 đêm ra mắt sản phẩm, demo, báo cáo ... thì server chắc chắn sẽ bị chết, trục trặc, bug, rớt mạng, ... bla bla.
  • Họp skype/hangout đến đoạn quan trọng nhất sẽ bị rè, k nghe rõ, disconnected, ... bla bla.
  • Demo sản phẩm, mình xài không sao. Khách hàng xài là thấy lỗi, thấy bug, thất kì kì, bla bla.
Thiệt đó, sure luôn -_-

Related