Ebook - Chia sẻ ebook, "Building web apps with Node.js"

Lục lại trên Drive thấy quyển này, nên cùng chia sẻ với mọi người luôn, một quyển ebook khá hay về Nodejs: "Building web apps with Node.js"

Ebook này có cả thảy 60 trang, hướng dẫn cho newbie từ cơ bản nhất đến xây dựng 1 trang hoàn chỉnh trên ngôn ngữ Nodejs. Nodejs hiện nay đang phát triển khá mạnh mẽ, cùng với những khả năng mà nó mang lại. Nếu bạn đang tìm hiểu hay đang học về ngôn ngữ này thì nên xem qua quyển này nhé. 

Nội dung

Gồm tất cả 6 chương:

  1. Node.js Installation Tutorial
  2. Getting Started with Node.js
  3. Modules and Buffers
  4. Full application example
  5. Express tutorial
  6. Command line programming

Download

Google Drive: https://goo.gl/7MCS1A
Mega: https://mega.nz/#!j8IhgCqZ!rxw6-8JCX9ohQY4CRcGgZrEVnZz_6LUxAzrdF0jhw4o

Related