Chuyện startup - Các lực cản khởi nghiệp tại Việt Nam

Quản lý nhà nước

 1. Các chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp là nước bọt chỉ có ở trên giấy tờ
 2. Không có các quy định và hướng dẫn cụ thể trên thực tế
 3. Chưa có đầu mối chịu trách nhiệm chính về vấn đề này

Khách hàng Việt Nam

 1. Khách hàng việt nam rất ngại sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mới
 2. Khách hàng việt nam thích miễn phí
 3. Khách hàng Việt Nam luôn luôn thích Rẻ - Đẹp – Bền
 4. Khách hàng Việt Nam không trung thành sẵn sàng chỉ vì r ẻ hơn 5000 đồng mà mua ngay sản phẩm khác

Nguồn vốn

 1. Vốn tự có rất ít không đủ cho kinh doanh
 2. Kêu gọi vốn cá nhân rất khó vì người Việt Nam góp vốn yêu cầu 100 % phải có lãi cao và 0 % rủi ro – họ không hiểu khái niệm rủi ro cao lợi nhuận cao
 3. Vay vốn ngân hàng không khả thi luôn luôn đòi hỏi tài sản thế chấp
 4. Kêu gọi quỹ đầu tư rất khó và phức tạp

Giáo dục và đào tạo

 1. Thiếu hẳn các chương trình đào tạo chất lượng và bài bản cho khởi nghiệp
 2. Không có sự liên kết giữa các đơn vị đào tạo với nhau tạo sức mạnh cộng hưởng
 3. Vai trò của giáo dục và đào tạo chưa được coi trọng như kinh nghiệm

Bản thân người khởi nghiệp

 1. Hoang tưởng vào năng lực của mình
 2. Mù quáng theo và bắt chước các mô hình ở nước ngoài
 3. Không hiểu về các level của khởi nghiệp mà chỉ hoang tưởng khởi nghiệp nào cũng phải IPO
 4. Bị ám ảnh bởi khởi nghiệp trong technology, internet, mobile etc
 5. Thiếu khả năng thực thi và vận hành nhằm biến ý tưởng thành hiện thực
 6. Thiếu kiên nhẫn và chịu đựng gian khổ

Xã hội Việt Nam

 1. Xã hội Việt Nam cổ súy tính an toàn thay vì làm chủ
 2. Xã hội Việt Nam khắc nghiệt với thất bại đạp thất bại xuống bùn đen
 3. Xã hội Việt Nam đánh giá thành công của mỗi người đơn giản bằng tiền bạc
 4. Xã hội Việt Nam tư duy ngắn hạn cụ thể thay vì tư duy xa và lớn

Theo ông Tuan Anh Vu (Founder at Society For Human Resources management in Vietnam)

at https://www.linkedin.com

NewsVietnam, Startup